Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Andira inermis (Wright) DC. LC

 
Fabaceae 8 4 Παρατηρήσεις
Andira inermis
Andira inermis
Andira inermis
Andira inermis