Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Asparagus officinalis L. LC

Σπαράγγι
Asparagaceae 2.310 1.707 Παρατηρήσεις
Asparagus officinalis
Asparagus officinalis
Asparagus officinalis
Asparagus officinalis

Asparagus racemosus Willd.

 
Asparagaceae 29 17 Παρατηρήσεις
Asparagus racemosus
Asparagus racemosus
Asparagus racemosus
Asparagus racemosus