Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Bauhinia acuminata L. LC

 
Fabaceae 48 38 Παρατηρήσεις
Bauhinia acuminata
Bauhinia acuminata
Bauhinia acuminata
Bauhinia acuminata

Bauhinia purpurea L. LC

 
Fabaceae 559 419 Παρατηρήσεις
Bauhinia purpurea
Bauhinia purpurea
Bauhinia purpurea
Bauhinia purpurea

Bauhinia semibifida Roxb.

 
Fabaceae 8 4 Παρατηρήσεις
Bauhinia semibifida
Bauhinia semibifida
Bauhinia semibifida
Bauhinia semibifida

Bauhinia tomentosa L. LC

 
Fabaceae 118 52 Παρατηρήσεις
Bauhinia tomentosa
Bauhinia tomentosa
Bauhinia tomentosa
Bauhinia tomentosa

Bauhinia vahlii Wight & Arn.

 
Fabaceae 6 2 Παρατηρήσεις
Bauhinia vahlii
Bauhinia vahlii
Bauhinia vahlii
Bauhinia vahlii

Bauhinia variegata L. LC

 
Fabaceae 1.894 1.476 Παρατηρήσεις
Bauhinia variegata
Bauhinia variegata
Bauhinia variegata
Bauhinia variegata