Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Butea monosperma (Lam.) Taub. LC

 
Fabaceae 29 15 Παρατηρήσεις
Butea monosperma
Butea monosperma
Butea monosperma
Butea monosperma