Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Cajanus cajan (L.) Huth

 
Fabaceae 136 75 Παρατηρήσεις
Cajanus cajan
Cajanus cajan
Cajanus cajan
Cajanus cajan
Cajanus scarabaeoides
Cajanus scarabaeoides
Cajanus scarabaeoides
Cajanus scarabaeoides