Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της ΑσίαςΕξερεύνηση

Cajanus cajan (L.) Huth

 
277 163 Παρατηρήσεις
Fabaceae
Cajanus cajan
Cajanus cajan
Cajanus cajan
Cajanus cajan