Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Ceratophyllum demersum L. LC

 
Ceratophyllaceae 185 129 Παρατηρήσεις
Ceratophyllum demersum
Ceratophyllum demersum
Ceratophyllum demersum
Ceratophyllum demersum

Ceratophyllum submersum L. LC

 
Ceratophyllaceae 20 15 Παρατηρήσεις
Ceratophyllum submersum
Ceratophyllum submersum
Ceratophyllum submersum
Ceratophyllum submersum