Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn. LC

 
Pteridaceae 18 14 Παρατηρήσεις
Ceratopteris thalictroides
Ceratopteris thalictroides
Ceratopteris thalictroides
Ceratopteris thalictroides