Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Cicer arietinum L.

Ρεβιθιά
Fabaceae 383 281 Παρατηρήσεις
Cicer arietinum
Cicer arietinum
Cicer arietinum
Cicer arietinum