Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Colocasia esculenta (L.) Schott LC

 
Araceae 2.266 2.021 Παρατηρήσεις
Colocasia esculenta
Colocasia esculenta
Colocasia esculenta
Colocasia esculenta

Colocasia gigantea (Blume) Hook.f.

 
Araceae 19 18 Παρατηρήσεις
Colocasia gigantea
Colocasia gigantea
Colocasia gigantea
Colocasia gigantea