Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Crescentia alata Kunth LC

 
Bignoniaceae 61 25 Παρατηρήσεις
Crescentia alata
Crescentia alata
Crescentia alata
Crescentia alata

Crescentia cujete L. LC

 
Bignoniaceae 1.283 798 Παρατηρήσεις
Crescentia cujete
Crescentia cujete
Crescentia cujete
Crescentia cujete