Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Crinum asiaticum L.

 
Amaryllidaceae 680 557 Παρατηρήσεις
Crinum asiaticum
Crinum asiaticum
Crinum asiaticum
Crinum asiaticum

Crinum latifolium L.

 
Amaryllidaceae 17 10 Παρατηρήσεις
Crinum latifolium
Crinum latifolium
Crinum latifolium
Crinum latifolium