Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Cyathula prostrata (L.) Blume

 
Amaranthaceae 38 14 Παρατηρήσεις
Cyathula prostrata
Cyathula prostrata
Cyathula prostrata
Cyathula prostrata