Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Cynoglossum amabile Stapf & J.R.Drumm.

 
Boraginaceae 289 210 Παρατηρήσεις
Cynoglossum amabile
Cynoglossum amabile
Cynoglossum amabile
Cynoglossum amabile

Cynoglossum lanceolatum Forssk.

 
Boraginaceae 9 3 Παρατηρήσεις
Cynoglossum lanceolatum
Cynoglossum lanceolatum
Cynoglossum lanceolatum
Cynoglossum lanceolatum