Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Dendrolobium umbellatum (L.) Benth. LC

 
Fabaceae 26 20 Παρατηρήσεις
Dendrolobium umbellatum
Dendrolobium umbellatum
Dendrolobium umbellatum
Dendrolobium umbellatum