Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Desmos chinensis Lour.

 
Annonaceae 9 4 Παρατηρήσεις
Desmos chinensis
Desmos chinensis
Desmos chinensis
Desmos chinensis