Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Dipteryx odorata (Aubl.) Willd. DD

 
Fabaceae 47 6 Παρατηρήσεις
Dipteryx odorata
Dipteryx odorata
Dipteryx odorata
Dipteryx odorata