Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Dovyalis hebecarpa (Gardner) Warb.

 
Salicaceae 73 32 Παρατηρήσεις
Dovyalis hebecarpa
Dovyalis hebecarpa
Dovyalis hebecarpa
Dovyalis hebecarpa