Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Dysoxylum alliaceum (Blume) Blume LC

 
Meliaceae 6 3 Παρατηρήσεις
Dysoxylum alliaceum
Dysoxylum alliaceum
Dysoxylum alliaceum
Dysoxylum alliaceum

Dysoxylum gaudichaudianum (A.Juss.) Miq. LC

 
Meliaceae 4 2 Παρατηρήσεις
Dysoxylum gaudichaudianum
Dysoxylum gaudichaudianum
Dysoxylum gaudichaudianum
Dysoxylum gaudichaudianum