Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Ehretia acuminata R.Br. LC

 
Boraginaceae 30 10 Παρατηρήσεις
Ehretia acuminata
Ehretia acuminata
Ehretia acuminata
Ehretia acuminata

Ehretia philippinensis A.DC.

 
Boraginaceae 7 3 Παρατηρήσεις
Ehretia philippinensis
Ehretia philippinensis
Ehretia philippinensis
Ehretia philippinensis