Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Emilia sonchifolia (L.) DC.

 
Asteraceae 95 47 Παρατηρήσεις
Emilia sonchifolia
Emilia sonchifolia
Emilia sonchifolia
Emilia sonchifolia