Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Entada phaseoloides (L.) Merr.

 
Fabaceae 35 29 Παρατηρήσεις
Entada phaseoloides
Entada phaseoloides
Entada phaseoloides
Entada phaseoloides