Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Entada phaseoloides (L.) Merr.

 
Fabaceae 31 25 Παρατηρήσεις
Entada phaseoloides
Entada phaseoloides
Entada phaseoloides
Entada phaseoloides