Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Erythrina fusca Lour. LC

 
Fabaceae 44 33 Παρατηρήσεις
Erythrina fusca
Erythrina fusca
Erythrina fusca
Erythrina fusca

Erythrina poeppigiana (Walp.) O.F.Cook LC

 
Fabaceae 13 6 Παρατηρήσεις
Erythrina poeppigiana
Erythrina poeppigiana
Erythrina poeppigiana
Erythrina poeppigiana

Erythrina stricta Roxb.

 
Fabaceae 8 2 Παρατηρήσεις
Erythrina stricta
Erythrina stricta
Erythrina stricta
Erythrina stricta

Erythrina variegata L. LC

 
Fabaceae 101 75 Παρατηρήσεις
Erythrina variegata
Erythrina variegata
Erythrina variegata
Erythrina variegata