Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Faidherbia albida (Delile) A.Chev. LC

 
Fabaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Faidherbia albida
Faidherbia albida