Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. LC

 
Salicaceae 17 10 Παρατηρήσεις
Flacourtia indica
Flacourtia indica
Flacourtia indica
Flacourtia indica

Flacourtia inermis Roxb.

 
Salicaceae 7 3 Παρατηρήσεις
Flacourtia inermis
Flacourtia inermis
Flacourtia inermis
Flacourtia inermis

Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch.

 
Salicaceae 134 66 Παρατηρήσεις
Flacourtia jangomas
Flacourtia jangomas
Flacourtia jangomas
Flacourtia jangomas

Flacourtia rukam Zoll. & Moritzi

 
Salicaceae 3 2 Παρατηρήσεις
Flacourtia rukam
Flacourtia rukam
Flacourtia rukam