Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Galinsoga parviflora Cav.

 
Asteraceae 2.117 1.702 Παρατηρήσεις
Galinsoga parviflora
Galinsoga parviflora
Galinsoga parviflora
Galinsoga parviflora