Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Haematoxylum campechianum L. LC

 
Fabaceae 90 29 Παρατηρήσεις
Haematoxylum campechianum
Haematoxylum campechianum
Haematoxylum campechianum
Haematoxylum campechianum