Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Heliotropium curassavicum L. LC

 
Boraginaceae 511 376 Παρατηρήσεις
Heliotropium curassavicum
Heliotropium curassavicum
Heliotropium curassavicum
Heliotropium curassavicum

Heliotropium indicum L.

 
Boraginaceae 337 248 Παρατηρήσεις
Heliotropium indicum
Heliotropium indicum
Heliotropium indicum
Heliotropium indicum