Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Hopea griffithii Kurz EN

 
Dipterocarpaceae 5 2 Παρατηρήσεις
Hopea griffithii
Hopea griffithii
Hopea griffithii
Hopea griffithii

Hopea odorata Roxb. VU

 
Dipterocarpaceae 9 7 Παρατηρήσεις
Hopea odorata
Hopea odorata
Hopea odorata
Hopea odorata

Hopea pubescens Ridl.

 
Dipterocarpaceae 4 1 Παρατήρηση
Hopea pubescens
Hopea pubescens
Hopea pubescens
Hopea pubescens