Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Impatiens balsamina L.

 
Balsaminaceae 1.419 1.218 Παρατηρήσεις
Impatiens balsamina
Impatiens balsamina
Impatiens balsamina
Impatiens balsamina

Impatiens hawkeri W.Bull

 
Balsaminaceae 86 31 Παρατηρήσεις
Impatiens hawkeri
Impatiens hawkeri
Impatiens hawkeri
Impatiens hawkeri