Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Indigofera arrecta A.Rich.

 
Fabaceae 41 15 Παρατηρήσεις
Indigofera arrecta
Indigofera arrecta
Indigofera arrecta
Indigofera arrecta

Indigofera hendecaphylla Jacq.

 
Fabaceae 30 12 Παρατηρήσεις
Indigofera hendecaphylla
Indigofera hendecaphylla
Indigofera hendecaphylla
Indigofera hendecaphylla

Indigofera hirsuta L.

 
Fabaceae 81 44 Παρατηρήσεις
Indigofera hirsuta
Indigofera hirsuta
Indigofera hirsuta
Indigofera hirsuta

Indigofera linnaei Ali

 
Fabaceae 4 3 Παρατηρήσεις
Indigofera linnaei
Indigofera linnaei
Indigofera linnaei
Indigofera linnaei

Indigofera oblongifolia Forssk. LC

 
Fabaceae 10 3 Παρατηρήσεις
Indigofera oblongifolia
Indigofera oblongifolia
Indigofera oblongifolia
Indigofera oblongifolia

Indigofera suffruticosa Mill.

 
Fabaceae 30 15 Παρατηρήσεις
Indigofera suffruticosa
Indigofera suffruticosa
Indigofera suffruticosa
Indigofera suffruticosa

Indigofera tinctoria L.

 
Fabaceae 146 102 Παρατηρήσεις
Indigofera tinctoria
Indigofera tinctoria
Indigofera tinctoria
Indigofera tinctoria