Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Kigelia africana (Lam.) Benth. LC

 
Bignoniaceae 717 451 Παρατηρήσεις
Kigelia africana
Kigelia africana
Kigelia africana
Kigelia africana