Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Lepidium sativum L.

Κάρδαμο
Brassicaceae 344 269 Παρατηρήσεις
Lepidium sativum
Lepidium sativum
Lepidium sativum
Lepidium sativum