Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Liriope graminifolia (L.) Baker

 
Asparagaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Liriope graminifolia
Liriope graminifolia