Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Lonicera acuminata Wall.

 
Caprifoliaceae 77 50 Παρατηρήσεις
Lonicera acuminata
Lonicera acuminata
Lonicera acuminata
Lonicera acuminata

Lonicera japonica Thunb.

Αγιοκλημα
Caprifoliaceae 5.769 4.589 Παρατηρήσεις
Lonicera japonica
Lonicera japonica
Lonicera japonica
Lonicera japonica