Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Mesua ferrea L.

 
Calophyllaceae 49 21 Παρατηρήσεις
Mesua ferrea
Mesua ferrea
Mesua ferrea
Mesua ferrea