Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Oroxylum indicum (L.) Kurz

 
Bignoniaceae 52 33 Παρατηρήσεις
Oroxylum indicum
Oroxylum indicum
Oroxylum indicum
Oroxylum indicum