Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Polyalthia longifolia (Sonn.) Thwaites

 
Annonaceae 394 324 Παρατηρήσεις
Polyalthia longifolia
Polyalthia longifolia
Polyalthia longifolia
Polyalthia longifolia
Polyalthia suberosa
Polyalthia suberosa
Polyalthia suberosa
Polyalthia suberosa