Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Raphanus sativus L.

Rapani
Brassicaceae 994 793 Παρατηρήσεις
Raphanus sativus
Raphanus sativus
Raphanus sativus
Raphanus sativus