Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Rhaphidophora korthalsii Schott

 
Araceae 6 6 Παρατηρήσεις
Rhaphidophora korthalsii
Rhaphidophora korthalsii
Rhaphidophora korthalsii
Rhaphidophora korthalsii