Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Rollinia mucosa (Jacq.) Baill.

 
Annonaceae 45 32 Παρατηρήσεις
Rollinia mucosa
Rollinia mucosa
Rollinia mucosa
Rollinia mucosa