Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek

Νεροκάρδαμο
Brassicaceae 43 29 Παρατηρήσεις
Rorippa nasturtium-aquaticum
Rorippa nasturtium-aquaticum
Rorippa nasturtium-aquaticum
Rorippa nasturtium-aquaticum