Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Sagittaria guayanensis Kunth LC

 
Alismataceae 29 29 Παρατηρήσεις
Sagittaria guayanensis
Sagittaria guayanensis
Sagittaria guayanensis
Sagittaria guayanensis