Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Shorea acuminata Dyer LC

 
Dipterocarpaceae 7 4 Παρατηρήσεις
Shorea acuminata
Shorea acuminata
Shorea acuminata
Shorea acuminata

Shorea kunstleri King LC

 
Dipterocarpaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Shorea kunstleri
Shorea kunstleri

Shorea leprosula Miq. NT

 
Dipterocarpaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Shorea leprosula
Shorea leprosula

Shorea parvifolia Dyer LC

 
Dipterocarpaceae 6 4 Παρατηρήσεις
Shorea parvifolia
Shorea parvifolia
Shorea parvifolia
Shorea parvifolia