Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Shorea acuminata Dyer LC

 
Dipterocarpaceae 7 4 Παρατηρήσεις
Shorea acuminata
Shorea acuminata
Shorea acuminata
Shorea acuminata