Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Solidago virgaurea L.

 
Asteraceae 3.915 2.774 Παρατηρήσεις
Solidago virgaurea
Solidago virgaurea
Solidago virgaurea
Solidago virgaurea