Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Suaeda maritima (L.) Dumort.

 
Amaranthaceae 484 327 Παρατηρήσεις
Suaeda maritima
Suaeda maritima
Suaeda maritima
Suaeda maritima