Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Suaeda maritima (L.) Dumort.

 
Amaranthaceae 812 578 Παρατηρήσεις
Suaeda maritima
Suaeda maritima
Suaeda maritima
Suaeda maritima