Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth LC

 
Bignoniaceae 4.418 3.357 Παρατηρήσεις
Tecoma stans
Tecoma stans
Tecoma stans
Tecoma stans