Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth LC

 
Bignoniaceae 2.562 1.947 Παρατηρήσεις
Tecoma stans
Tecoma stans
Tecoma stans
Tecoma stans