Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Trichodesma indicum (L.) Lehm.

 
Boraginaceae 16 11 Παρατηρήσεις
Trichodesma indicum
Trichodesma indicum
Trichodesma indicum
Trichodesma indicum