Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Uvaria grandiflora
Uvaria grandiflora
Uvaria grandiflora
Uvaria grandiflora

Uvaria purpurea Blume

 
Annonaceae 10 3 Παρατηρήσεις
Uvaria purpurea
Uvaria purpurea
Uvaria purpurea
Uvaria purpurea