Προβηγκία, Γαλλία Flore provençale Dép. des Bouches-du-Rhône Εξερεύνηση

Adonis aestivalis L.

 
Ranunculaceae 455 284 Παρατηρήσεις
Adonis aestivalis
Adonis aestivalis
Adonis aestivalis
Adonis aestivalis

Adonis annua L.

 
Ranunculaceae 550 373 Παρατηρήσεις
Adonis annua
Adonis annua
Adonis annua
Adonis annua

Adonis flammea Jacq.

 
Ranunculaceae 206 115 Παρατηρήσεις
Adonis flammea
Adonis flammea
Adonis flammea
Adonis flammea

Anemone coronaria L.

Ανεμώνη η στεφανωματική
Ranunculaceae 2.629 2.209 Παρατηρήσεις
Anemone coronaria
Anemone coronaria
Anemone coronaria
Anemone coronaria

Anemone hepatica L.

 
Ranunculaceae 7.063 6.037 Παρατηρήσεις
Anemone hepatica
Anemone hepatica
Anemone hepatica
Anemone hepatica

Anemone hortensis L.

 
Ranunculaceae 1.359 1.139 Παρατηρήσεις
Anemone hortensis
Anemone hortensis
Anemone hortensis
Anemone hortensis

Anemone palmata L.

 
Ranunculaceae 207 113 Παρατηρήσεις
Anemone palmata
Anemone palmata
Anemone palmata
Anemone palmata

Ceratocephala falcata (L.) Pers.

 
Ranunculaceae 70 32 Παρατηρήσεις
Ceratocephala falcata
Ceratocephala falcata
Ceratocephala falcata
Ceratocephala falcata

Clematis flammula L.

Κληματίς η φλογώδης (αγράμπελη)
Ranunculaceae 2.531 1.856 Παρατηρήσεις
Clematis flammula
Clematis flammula
Clematis flammula
Clematis flammula

Clematis recta L.

 
Ranunculaceae 394 293 Παρατηρήσεις
Clematis recta
Clematis recta
Clematis recta
Clematis recta

Clematis vitalba L.

Κληματσίδα
Ranunculaceae 12.169 9.852 Παρατηρήσεις
Clematis vitalba
Clematis vitalba
Clematis vitalba
Clematis vitalba

Delphinium ajacis L.

 
Ranunculaceae 2.557 1.947 Παρατηρήσεις
Delphinium ajacis
Delphinium ajacis
Delphinium ajacis
Delphinium ajacis

Delphinium consolida L.

 
Ranunculaceae 1.178 883 Παρατηρήσεις
Delphinium consolida
Delphinium consolida
Delphinium consolida
Delphinium consolida

Delphinium fissum Waldst. & Kit.

 
Ranunculaceae 161 109 Παρατηρήσεις
Delphinium fissum
Delphinium fissum
Delphinium fissum
Delphinium fissum

Delphinium orientale J.Gay

 
Ranunculaceae 178 135 Παρατηρήσεις
Delphinium orientale
Delphinium orientale
Delphinium orientale
Delphinium orientale

Delphinium pubescens DC.

 
Ranunculaceae 36 14 Παρατηρήσεις
Delphinium pubescens
Delphinium pubescens
Delphinium pubescens
Delphinium pubescens

Ficaria verna Huds.

Ζοχαδοχορτο
Ranunculaceae 19.205 16.069 Παρατηρήσεις
Ficaria verna
Ficaria verna
Ficaria verna
Ficaria verna

Helleborus foetidus L.

 
Ranunculaceae 7.250 5.851 Παρατηρήσεις
Helleborus foetidus
Helleborus foetidus
Helleborus foetidus
Helleborus foetidus

Myosurus minimus L.

 
Ranunculaceae 139 79 Παρατηρήσεις
Myosurus minimus
Myosurus minimus
Myosurus minimus
Myosurus minimus

Nigella damascena L.

Μελάνθιον το δαμασκηνόν
Ranunculaceae 8.460 7.316 Παρατηρήσεις
Nigella damascena
Nigella damascena
Nigella damascena
Nigella damascena

Nigella nigellastrum (L.) Willk.

 
Ranunculaceae 30 12 Παρατηρήσεις
Nigella nigellastrum
Nigella nigellastrum
Nigella nigellastrum
Nigella nigellastrum

Ranunculus acris L.

 
Ranunculaceae 8.246 6.402 Παρατηρήσεις
Ranunculus acris
Ranunculus acris
Ranunculus acris
Ranunculus acris

Ranunculus arvensis L.

 
Ranunculaceae 328 211 Παρατηρήσεις
Ranunculus arvensis
Ranunculus arvensis
Ranunculus arvensis
Ranunculus arvensis

Ranunculus bulbosus L.

 
Ranunculaceae 3.342 1.995 Παρατηρήσεις
Ranunculus bulbosus
Ranunculus bulbosus
Ranunculus bulbosus
Ranunculus bulbosus

Ranunculus circinatus Sibth.

 
Ranunculaceae 24 15 Παρατηρήσεις
Ranunculus circinatus
Ranunculus circinatus
Ranunculus circinatus
Ranunculus circinatus

Ranunculus flammula L. LC

 
Ranunculaceae 1.026 744 Παρατηρήσεις
Ranunculus flammula
Ranunculus flammula
Ranunculus flammula
Ranunculus flammula

Ranunculus gramineus L.

 
Ranunculaceae 415 257 Παρατηρήσεις
Ranunculus gramineus
Ranunculus gramineus
Ranunculus gramineus
Ranunculus gramineus

Ranunculus lingua L. LC

 
Ranunculaceae 235 166 Παρατηρήσεις
Ranunculus lingua
Ranunculus lingua
Ranunculus lingua
Ranunculus lingua

Ranunculus monspeliacus L.

 
Ranunculaceae 197 78 Παρατηρήσεις
Ranunculus monspeliacus
Ranunculus monspeliacus
Ranunculus monspeliacus
Ranunculus monspeliacus

Ranunculus muricatus L.

 
Ranunculaceae 645 399 Παρατηρήσεις
Ranunculus muricatus
Ranunculus muricatus
Ranunculus muricatus
Ranunculus muricatus

Ranunculus ophioglossifolius Vill. LC

 
Ranunculaceae 128 52 Παρατηρήσεις
Ranunculus ophioglossifolius
Ranunculus ophioglossifolius
Ranunculus ophioglossifolius
Ranunculus ophioglossifolius

Ranunculus paludosus Poir.

 
Ranunculaceae 289 173 Παρατηρήσεις
Ranunculus paludosus
Ranunculus paludosus
Ranunculus paludosus
Ranunculus paludosus

Ranunculus parviflorus L.

 
Ranunculaceae 427 278 Παρατηρήσεις
Ranunculus parviflorus
Ranunculus parviflorus
Ranunculus parviflorus
Ranunculus parviflorus

Ranunculus peltatus Schrank LC

 
Ranunculaceae 440 218 Παρατηρήσεις
Ranunculus peltatus
Ranunculus peltatus
Ranunculus peltatus
Ranunculus peltatus

Ranunculus penicillatus (Dumort.) Bab. LC

 
Ranunculaceae 47 20 Παρατηρήσεις
Ranunculus penicillatus
Ranunculus penicillatus
Ranunculus penicillatus
Ranunculus penicillatus

Ranunculus repens L.

 
Ranunculaceae 11.591 9.384 Παρατηρήσεις
Ranunculus repens
Ranunculus repens
Ranunculus repens
Ranunculus repens

Ranunculus sardous Crantz

 
Ranunculaceae 422 284 Παρατηρήσεις
Ranunculus sardous
Ranunculus sardous
Ranunculus sardous
Ranunculus sardous

Ranunculus sceleratus L. LC

 
Ranunculaceae 925 629 Παρατηρήσεις
Ranunculus sceleratus
Ranunculus sceleratus
Ranunculus sceleratus
Ranunculus sceleratus

Ranunculus trichophyllus Chaix LC

 
Ranunculaceae 335 156 Παρατηρήσεις
Ranunculus trichophyllus
Ranunculus trichophyllus
Ranunculus trichophyllus
Ranunculus trichophyllus

Thalictrum flavum L.

 
Ranunculaceae 604 423 Παρατηρήσεις
Thalictrum flavum
Thalictrum flavum
Thalictrum flavum
Thalictrum flavum

Thalictrum lucidum L.

 
Ranunculaceae 55 25 Παρατηρήσεις
Thalictrum lucidum
Thalictrum lucidum
Thalictrum lucidum
Thalictrum lucidum

Thalictrum minus L.

 
Ranunculaceae 485 287 Παρατηρήσεις
Thalictrum minus
Thalictrum minus
Thalictrum minus
Thalictrum minus