Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Alisma

Alisma

1.321 952 Παρατηρήσεις
species_plural 5
Baldellia

Baldellia

276 157 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Caldesia

Caldesia

26 7 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Damasonium

Damasonium

175 33 Παρατηρήσεις
species_plural 2
Echinodorus

Echinodorus

131 91 Παρατηρήσεις
species_plural 8
Limnocharis

Limnocharis

12 8 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Limnophyton

Limnophyton

9 2 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Luronium

Luronium

72 38 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Sagittaria

Sagittaria

828 657 Παρατηρήσεις
species_plural 9